Vejforhold

Vejens Forløb

Ja, hvis du kører steder, hvor der er Bakker , Sving , Vejkryds , Vejindsnævringer , Jernbaneoverkørsler, Rundkørsler og Tunnel.

Vejens Brug

Ja, hvis du kører steder, hvor der er Skoleveje, Indkøbsgade/Butikgader, Sportspladser, Togstation, Ryttere, Gågade, Opholds & legeområde, Busholdepladser, Plejehjem, Biografer og Store arbejdspladser.

Vejens Omgivelser

Ja, hvis du kører steder, hvor der er Skov, Åbne marker , Moseområder, Sø/ Strand (Vinter). Uanset om det er sommer eller vinter, så skal du svare  JA hvis du kører i butiksgader & boligområder, Jord på vej f.eks efter traktorhjul.

Vejens Udstyr/Standard

ALTID  JA !   Hvis det mangler fortov, cykelsti, kørebanerstribe og gadebelysning.

Vejens Type

Ja, hvis du kører steder, hvor der er markeret  Motorvej , Motortrafikvej , Hovedvej , Område med fartdæmpning ,     Opholds & legeområde , Gågade, Tunnel.

Ring og bestil tid nu

Tilmeld dig Hvidovres mest eftertragtede køreskole allerede nu!