Ofte stillede spørgsmål

Det tager gennemsnitligt 2 ½ – 3 ½ måneder. Dette kræver dog, at eleven er seriøs og motiveret.

Begge dokumenter skal skaffes hurtigst muligt. Herefter bør det afleveres til kørelæren, som man hører til. På den måde forløber processen hurtigere.

Man skal i alt igennem 8 teoriundervisnings aftener. Der fastlægges en fast dag om ugen for det hold, som du begynder sammen med. Holdundervisningen er fra kl. 18.00-21.00. Starter man en mandag skal man have undervisning 8 gange fra hver mandag af. Efterfølgende kan eleven frit vælge undervisningsaftener, som passer eleven bedst. Det anbefales også, at man kommer og træner på vores pc-undervisning. Her har eleven mulighed for at træne teoriprøver og relevante evalueringsprøver.

Dette er individuelt fra elev til elev. Køre timer aftales i fællesskab med kørelæreren. Første kørsel på vej sker efter, at eleven har haft teoriundervisning 3. Dette vil sige, at teori og kørsel foregår parallelt efter hinanden. Det betyder, at eleven får mulighed for at benytte den teorietiske viden i praksis under forløbet.

Eleven skal ikke betale den første dag. Efter introaftenen får eleven udleveret et kontonummer. Her sker betalingen af hele beløbe eller delbetaling, Betales senest inden teori aften nr. 2.

Eleverne mødes foran køreskolen den aftalte dag og tid.

Efter bestået teori vil eleven modtage en sms med dato og tid. Typisk mødes man ved Valby station.

Vi anbefaler, at eleven tilmelder sig online. På den måde vil man modtage en bekræftelse via sms og mail. Man kan også tilmelde sig telefonisk eller ved at møde op inden vores åbningstider, og hermed få en kort intro omkring kørekort forløbet.

På Avedøre Trafikskole tilbyder vi kun klasseundervisning i hold. Her har eleven og de andre på holdet mulighed for at stille yderligere spørgsmål. Eleven fordybes i teorien og får en bedre forståelse. Der er en aktiv dialog mellem eleven og kørelæren.

Eleven kan komme op til en teoriprøve, når alle de lovpligtige teorilektioner samt kørsel på vej er overstået. Eleven skal selvfølgelig også føle sig klar. Ønsker eleven at aflyse den aftalte teoriprøve dato og tid, så skal det meldes ud 5 ½ arbejdsdag før inden kl. 12.00.

Eleven kan komme op til den praktiske prøve efter, at teoriprøven er bestået.

Køreprøven består af to dele:

  • Teknisk del: Eleven vil blive spurgt indtil eksempelvis lygter, dæk og motor osv. Denne del vil kørelæren grundigt gennemgå med eleven gennem kørsel på vej og lige før praktisk prøve. Således vil eleven være i stand til at svare på alle de tekniske spørgsmål.
  • Kørsels del: Eleven skal køre i den samme bil, som under forløbet er blevet anvendt. Sagkyndig er dog tilstede i stedet for kørelæren. Den sagkyndige underviser ikke, men nævner i god til højre eller venstre eller, at eleven skal fortsætte lige ud. Eleven kan dog spørge den sagkyndige om retningen, hvis ikke retningen er forstået.

Generelt set er der oftest brug for ekstra lektioner. Antallet varierer dog fra elev til elev. For at undgå at skulle have alt for mange unødvendige ekstra lektioner, så er kørelærerens indsats og elevens motivation i lovpakke lektionerne afgørende for, at eleven kan have mindre lektioner. Kørelæren kommer som regel altid med et forslag med det antal timer, som eleven har brug for udover lovpakken. På den måde bliver bilisten sikker i blandt andre trafikanter. Når køreprøven er bestået udstedes et midlertidigt kørekort.

Ring og bestil tid nu

Tilmeld dig Hvidovres mest eftertragtede køreskole allerede nu!